Biologisk och mänsklig mångfald is da shit och lieslåtter är fett hett!

Ängsskötsel

Jag åtar mig uppdrag inom lieslåtter, hässjning och hamling, av såväl privatpersoner som myndigheter och kommuner. Vi är några stycken i Dalarna som utbildats av Länsstyrelsen i området och vi kan tillsammans eller själva ta oss an stora som små områden, främst kring Dalarna och Stockholm.  

Kulturlandskapsvård

Jag åtar mig mindre uppdrag inom praktisk natur- och kulturlandskapsvård. Jag kan röja sly på din tomt eller göra större insatser, som engångsåtgärder i ett naturreservat, restaurering av en betesmark, underhåll av stigar, friställning av gamla lövträd, röjning på åkerholmar och för ökat ljusinsläpp i skogsbryn. Allt arbete sker manuellt med motorsåg, röjsåg och handredskap - med miljö, naturvård och biologisk mångfald i åtanke.

Jag har 13 års erfarenhet av restaurering och underhåll i naturreservat i Stockholms skärgård, med odlings- och betesmark, strandängar, bland- och barrskog.

Lammskinn

Från min tid som minibonde har jag kvar lammskinn från de egenuppfödda gutefåren till försäljning. Jättehärliga, mjuka och vackra lammskinn, beredda i Sverige på Tranås skinnberedning.

Skötselråd: Skaka och vädra skinnet regelbundet för att behålla det lika fint som när du köpte det. Bäst effekt gör det om du hänger ut det i fuktigt väder, då öppnar ullen sina celler och släpper ut gammal luft och tar in ny, vilket gör att smuts stöts bort. Skaka innan du tar in det igen och skinnet blir som nytt .

Får du en fläck på ullen på ett icke tvättbart skinn så kan du försiktigt gnugga med en ljummet fuktad trasa eller tvättsvamp. Det är skinnsidan som är vattenkänslig. 

Honung 

Honungen är slut för år 2019.


                       © Copyright Mark och Kupa